ylapito-ja-seuranta3.jpg


Kuinka toimimmeylapito-ja-seuranta.jpg

Tuotesuunnittelusta yrityksen koordinaatiokeskus!

Pivotan sovelluskehityksen tavoitteena on, että tuotesuunnittelu nopeutuu ja tuottaa koko
organisaatiolle sen tarvitsemat tiedot oikeassa muodossa ja oikea-aikaisesti.

Tehokkaan suunnittelun menetelmät saadaan käyttöön kolmessa vaiheessa (katso kuvio).

1. Analyysivaiheessa arvioimme yrityksen tietojärjestelmän kehittämistarpeet, asetamme
tavoitteet ja teemme toimenpidesuunitelman.

 • mahdollisuudet ja potentiaali
 • tavoitteet
 • prosessin optimointi
 • toimenpidesuunnitelma

Lataa TS-analyysin kuvaus TS-analyysi141.pdf

2. Toteutusvaiheessa tehdään analyysin perusteella tietojärjestelmän tekninen määrittely. Järjestelmän kehitystyö ja käyttöönotto ovat luonnollisesti olennainen osa toteutusvaihetta.

3. Hyötyjen optimoimiseksi seuraamme käyttökokemuksia ja tietojärjestelmän vaikutuksia yrityksen toimintaan.

 • toiminnan evaluointi ja arviointi
 • vaikutuksien seuranta
 • ylläpito ja edelleenkehittäminen


Tehokas suunnittelu on nopeavaikutteinen ratkaisu yrityksenne kannattavuuden parantamiseen.

Alla todellinen esimerkki eräästä kehityshankkeesta:

1.jpgAnalyysi:

 1. Suunnittelu oli usein pahasti jäljessä
 2. Tuotantoon menevät kuvat olivat puutteellisia
 3. Suunnittelutiedostot eivät tukeneet teknistä laskentaa
 4. Suunnitteluaika oli 2 - 4 pv / projekti
 5. Suunnittelu tuotti vain piirustuksia, ei esim. projektikohtaisia määrätietoja
 6. Myynti ei pystynyt hyödyntämään teknisiä mahdollisuuksia
 7. Kustannuslaskenta oli hyvin jälkijättöistä

Yhdessä asiakkaan kanssa kehitettiin menetelmät ja toimenpidesuunnitelma näiden puutteiden korjaamiseksi.

2.jpgTietojärjestelmä:

 1. Suunnitteluaika nopeutui alle 2 tuntiin.
 2. Tuotantoon tuli erittäin tarkat kuvat
 3. Asennus nopeutui, ei jälkitoimituksia
 4. Hinnat ovat oikein ja kohdallaan. Kustannuslaskentaan ja tarjouslaskentaan saadaan tarkat 
 5. materiaalitiedot
 6. Rakenteet on standardisoitu erittäin pitkälle
 7. Suunnittelutyön nopeutuminen vapautti resursseja todelliseen tuotekehitystyöhön
7. Hyvistä dokumenteista tuli imagotekijä
 8. Suunnittelusta on tullut asiakasprojektien koordinaatiokeskus

3.jpgSeuranta:

 1. Cad muutti ja laajensi suunnittelun roolia
 2. Suunnittelusta tuli kilpailutekijä
 3. Koko yrityksen koordinaatio parani ja laatu nousi
 4. Kannattavuus parani olennaisesti

OTA YHTEYTTÄ >>